Diller

Üst Menu

User menu

img
img
img
img
img

Genel Bilgiler

Proje Tanımı

Fırat Üniversitesi elektrik makinaları konusunda 20 öğretim üyesi ve 50 ye yakın araştırmacı barındırmaktadır. Uzman kadrosu, gerekli ekipmanları ve ortamı ile elektrik motorlarının kontrolü, tasarımı ve sanal çalıştırılması alanında bilgi ve tecrübesini paylaşmak ve aktarmak için eğitim seminerleri düzenlenmesi planlanmaktadır. Elektrik motorlarının günlük hayatımızda ve akademik camiadaki önemi düşünüldüğünde, bu alanda bir proje uygulaması yapılmasına karar verilmiştir. Türkiye’nin çeşitli eğitim kuruluşlarından başvuru yapan katılımcılara konu ile ilgili gerekli eğitimler verilecektir. Çeşitli sanal platformlarda çalışmaların simüle edilmesi, teorik ve uygulamalı bilgilerden maksimum kazanç sağlanması amaçlanmaktadır. Proje uygulamalı atölye dışında, sanal platformları ile çağa ayak uyduran, farklılık yaratan, minimum enerji, minimum maliyet, maksimum kalite ve kullanışlı tasarım çalışmalarını içinde bulunduran bir artırılmış gerçeklik çalışması olarak öngörülmektedir. Bilgisayar programcılarının, grafik tasarımcılarının ve proje yöneticileri gibi kişilerin birer takım oluşturarak katıldığı ve diğer takımlar ile yarıştığı bir yarışma olan Hackathon’dan faydalanmak istenmektedir. Laboratuvarlarda uygulamalı eğitim verilmesi, bu eğitimlerin sanal olarak çalıştırılacağı platformların varlığı ile eğitimin pekiştirileceği düşünülmektedir. Gerek konu ile ilgili mühendis ve bilim insanı yetiştirmek, gerekse sanayiye bilinçli eleman sağlamak, üreten toplum modeline geçiş için katkıda bulunmak gibi sonuçların elde edilmesi için proje önerilmektedir.

 

Hedef Kitle

4005 programında hedef kitle öğretmenlerden ve/veya üniversitede çalışmakta olan akademik personelden oluşmaktadır. Önerilen proje hedef kitlesi teknik lise öğretmenleri ve mühendislik/teknoloji fakültesi lisansüstü öğrencileri ile akademisyenleridir. Hedef kitlenin belirlenmesinde elektrik motorları bilgisini kullanabilecek katılımcılar seçilmesi düşünülmüştür ve projenin hedef kitleye uygunluğu göz önüne alınarak; elektrik motoru tasarımı, kontrolü, sanal çalıştırılması gibi konulara ilgi duyan kişilere cevap verilmesi amaçlanmaktadır. Hedef kitlenin akademisyen ve teknik öğretmenler gibi katılımcılardan oluşması çağrı metninin vurguladığı “öğretmenlerden ve/veya üniversitede çalışmakta olan akademik personelden” şartına uygunluk taşımaktadır.

 

Proje Amacı

Proje hedef kitlesi ile teknik lise öğretmenleri ve mühendislik/teknoloji fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencileri ile akademisyenlerine erişmeyi düşünülmektedir. Geleneksel öğretim yöntemleri dışında kalan yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri öğrenerek kendi öğretim ortamlarında uygulamalarına yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Uzmanların, teknik öğretmenlere ve akademisyen mühendislere elektrik motor tasarımı-kontrolü hakkında uygulamalı ve teorik bilgiler vererek, katılımcıların alanda uzmanlaşmasına zemin hazırlayarak bu yönde öğrenci yetiştirmesini sağlamak amaçlanmaktadır. ​​​​​​​“Yenilikçi” yaklaşım ile kastedilen, ulusal veya uluslararası bazlı yeni yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerdir. Önerilen proje ile ulusal bazda -Türkiye’nin sanayi ve bilimine; elektrik motoru tasarımı ve kontrolü alanında katkı sağlayacak bilimsel projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamak amaçlanmaktadır. Eğitimlerinde bu alanda AR uygulamalarını kullanmak isteyen eğitmenlerin sayısını artırmak hedeflenmektedir. Temel amaç katılımcılara elektrik motoru tasarımı, kontrolü ve sanal çalıştırılması üzerine bakış açısı ve deneyim kazandırmaktır

 

Proje Kapsamı

Türkiye'de 206 üniversite ve 62 bin 250 lise vardır. Toplam üniversite öğrencisi sayısı 7 milyon 300 bin, diğer okulların öğrenci sayısı 17 milyon 320 bindir. Pilot bölge olarak projenin uygulanmaya başlayacağı il olan 173000 öğrencili Elazığ'da proje uygulanıp, Türkiye'nin diğer illerinde de yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Proje pilot çalışması için Elazığ Fırat Üniversitesi İlgili Fakültelerden ve Teknik Liselerden eğitmenler ile çalışma yapılması planlanmaktadır.